2014-06-05 11:23    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 58-506 Jelenia Góra, al. Jana Pawła II 7 ogłasza przetarg na usługę polegającą na przeprowadzeniu zajęć z zakresu aktywnej integracji - Warsztaty edukacyjno-zawodowe oraz Warsztaty rozwoju osobistego dla beneficjentów projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze pod nazwą „POSTAW NA SIEBIE”w  okresie od czerwca do 30 listopada 2014 roku.    

 Ogłoszenie o zmianie "Ogłoszenia"

Ogłoszenie 

Specyfikacja

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Oświadczenie

Oświadczenie

Umowa - projekt

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Wyjaśnienie do SIWZ

w § 6. ust. 2. pkt 4)  ppkt drugi winien brzmieć: 

·         wykaz wykonanych usług w zakresie objętym zamówieniem w ramach Warsztatów rozwoju osobistego z okresu 3 ostatnich lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w tym co najmniej 2a usług z klientami instytucji pomocy społecznej lub osobami bezrobotnymi zgodnych z przedmiotem zadania 5, w tym co najmniej jednej usługi  o wartości minimum 15 000,- zł.  oraz przeprowadzenia  co najmniej 1 usługi zgodnej z przedmiotem zadania 2b, adresowanej do młodzieży;Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego