2014-06-06 14:15    

W dniach 14-15 czerwca br. odbędą się pierwsze z czterech wyjazdowych warsztatów ntegracyjno-terapeutycznych do Szczepanowa,  w ramach których beneficjenci projektu będą mieli możliwość uczestniczenia w następujących zajęciach: treningu umiejętności wychowawczych, indywidualnych konsultacjach z terapeutami, w zajęciach integracyjnych oraz warsztatach arteterapii m.in.: warsztaty : terapii dźwiękiem, bębniarskie, mozaiki, zdobienie porcelany, wyplatanie z ratanu, tkactwa, florystyki papierowej.

Godziny indywidualnych rozmów i konsultacji pedagogiczno – wychowawczych i terapeutycznych uczestnicy mogą ustalać z prowadzącymi wedle swoich potrzeb.

W czasie wolnym uczestnicy będą mogli korzystać z infrastruktury ośrodka. Przez cały wyjazd prowadzone będą w formie zorganizowanej zajęcia dla dzieci przez wykwalifikowaną kadrę m.in. warsztaty plastyczno – muzyczne, zabawy harcerskie, gry i zabawy ruchowe z chustą animacyjną. Najbliższa okolica wokół ośrodka to miejsca niezwykle interesujące krajobrazowo i przyrodniczo; zalew Bukówka, góry Krucze, szlaki turystyczne.
Dla zainteresowanych zorganizowane zostaną spacery po okolicy do ciekawych miejsc. 

Wyjazdowe warsztaty integracyjno-terapeutyczne do Szczepanowa

dla uczestników projektu systemowego

„Postaw na siebie”,

odbędą się również

w niżej podanych terminach:

·         21-22.06.2014 r.,

·         28-29.06.2014 r.,

·         12-13.07.2014 r.

Zapisy na warsztaty integracyjno-terapeutyczne

do Szczepanowa, odbywają się w biurze projektu w pok. 302 na III piętrze w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub pod numerem telefonu:
663 699 791 lub (75) 64 67 003.

 

Uwaga: pierwszeństwo mają beneficjenci, którzy wybrali instrument –

warsztaty wyjazdowe!

Harmonogram warsztatów integracyjno- terapeutycznych w Szczepanowie.Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego