2014-06-12 15:19    

Dnia 8 czerwca 2014 r. na Placu Piastowskim w Jeleniej Górze – Cieplicach odbył się IV Festyn Integracyjny pod hasłem „Walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Impreza została zorganizowana w ramach projektu systemowego „Postaw na siebie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.

Festyn rozpoczął się punktualnie o godzinie 10.00 oficjalnym otwarciem przez Pana Marcina Zawiłę Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w obecności Pana Wojciecha Łabuna Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, zaproszonych gości, w tym: Pani Zofii Czernow Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pani Grażyny Pawlukiewicz - Rehlis Przewodniczącej Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej Jeleniej Góry, Pana Zygmunta Korzeniewskiego Naczelnika Wydziału Dialogu i Spraw Społecznych oraz prowadzących festyn: Pana Andrzeja Marchowskiego Z-cę Naczelnika Wydziału Dialogu i Spraw Społecznych, inspektora Straży Miejskiej w Jeleniej Górze Pana Grzegorza Rybarczyka,.

Swoją obecnością  na Festynie zaszczycili nas ponadto:

 • Pani Małgorzata Sekuła – Szmajdzińska - Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Pani Anna Bałkowska - Przewodnicząca Rady Jednostki Pomocniczej „Uzdrowisko Cieplice”,
 • Pan Jerzy Pleskot - Przewodniczący Komisji Prawa i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

Kolorowe słonie połączone uśmiechniętym słońcem - rysunek zamieszczony na plakatach i ulotkach promujących IV Festyn Integracyjny, został wykonany przez 9 – letnią Zosię Makaś. W podziękowaniu za piękną pracę Zosia otrzymała z rąk swojej imienniczki - Pani Zofii Czernow, symboliczny podarunek. Małej artystce gratulujemy i życzymy sukcesów.

            Festyn składał się z dwóch równolegle przebiegających części. Pierwsza artystyczna, odbywała się w muszli koncertowej Parku Zdrojowego i prowadzona była przez Pana Grzegorza Rybarczyka. Druga na Placu Piastowskim była prowadzona przez Pana Andrzeja Marchowskiego.

Podobnie jak w latach ubiegłych dla najmłodszych uczestników festynu przewidziano wiele atrakcji, m.in. eurobungy, dmuchana zjeżdżalna oraz gry, zabawy i konkursy z nagrodami. Wiele radości wniosła wspólna zabawa dzieci z postaciami z bajek – najmłodsi mogli dotknąć, przywitać się oraz przytulić do swoich ulubieńców. Wysoka temperatura nie odstraszyła dzieci, które przy wesołej muzyce tańczyły z animatorami w rytm skocznych melodii.   

Zainteresowanie dzieci wzbudzały także olbrzymie bańki mydlane, które unosiły się w powietrzu oraz zabawy z  kolorową chustą. Wiele dzieci skorzystało z malowania buziek, a dziewczynki z  wplatanych kolorowych warkoczyków. Świetną zabawę dla najmłodszych zapewnili harcerze, dzięki czarodziejskiej chuście i grom zręcznościowym.

IV Festyn Integracyjny uświetniły swoimi występami wokalnymi: Pani Ewelina Marciniak – Dyrektor Cieplickiego Centrum Kultury „Przystań Twórcza” oraz Sebastian Rutkowski - półfinalista programu „Must be the music”.

Na część artystyczną złożyły się liczne występy, a wśród nich:

 • Zespoły taneczne ze:
  • Szkoły Podstawowej Nr 8 - „Ósemeczki”, „Junior Dance” i Katarzyna Sorys,
  • Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa - grupa taneczna warsztatów muzycznych pod kierunkiem p. Doroty Królikowskiej.
 • Taneczno- wokalne występy zaprezentowały dzieci z:
  • Miejskiego Przedszkola Nr 11 „Krasnala Hałabały”- Jelenia Góra Sobieszów.
 • Recytacja wierszy własnego autorstwa w wykonaniu:
  • Daniela Sielskiego z Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa.
 • Wokalne występy zaprezentowały:
  • z Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 w Jeleniej Górze uczennice: Natalia Droń, Oliwia Gasiulewicz, Martyna Gasiulewicz ,Justyna Sieniuć,
  • z Polskiego Związku Niewidomych: Pani Alicja Gremzy i Pan Krzysztof Janas.
 • Występy zespołów muzycznych:
  • „Pogodne Słowiki” z Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”,
  • „Jeleniogórzanie” z Jeleniej Góry,
  • „Szklarki” z Piechowic,
  • „Sokoliki” z Karpnik.

Podczas festynu nastąpiło rozstrzygnięcie XIV konkursów: plastycznego z cyklu „Cieplice - miasto moje i moich rodziców”, literackiego „Sławni Ciepliczanie” oraz plastycznego „Maja Włoszczowska i inni sławni Ciepliczanie” zorganizowanych przez Stowarzyszenie Miłośników Cieplic.

Ponadto na rozecie odbył się interesujący pokaz karate Karkonoskiego Klubu Karate „Shinkyokushinkai”.

Należy podkreślić, że każdy występ był wyjątkowy i dostarczył publiczności wielu emocji, radości i wzruszeń.

W festynie wzięło udział wiele organizacji, instytucji i służb miejskich z terenu miasta zajmujących się na co dzień pomocą osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym m.in.:

 • Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” z Jeleniej Góry,
 • Dom Pomocy Społecznej z Sosnówki,
 • Urząd Miasta Jelenia Góra,
 • Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze,
 • Powiatowy Urząd Pracy,
 • Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Nadzieja”,
 • Areszt Śledczy,
 • Prywatne Centrum Kształcenia Kadr,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej,
 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych,
 • Polski Związek Niewidomych,
 • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Jeleniej Górze,
 • Hufiec Pracy ZHP,
 • Aparaty słuchowe „Etiuda”,
 • Cieplickie Centrum Kultury „Przystań Twórcza”,
 • Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka”,
 • Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa,
 • Karkonoski Klub Amazonek,
 • Karkonoski Park Narodowy,
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
 • Państwowa Inspekcja Pracy,
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej,
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności,
 • Sklep Medyczny „Galeria Zdrowia”,
 • Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”,
 • Stowarzyszenie Goduszyn (Stajnia Rybnica i Stajnie Gostar),
 • Stowarzyszenie Sympatyków Sobieszowa,
 • Szpital Specjalistyczny MSW,
 • Towarzystwo Walki z Kalectwem, 
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • Pogotowie Ratunkowe,
 • Straż Miejska,
 • Straż Graniczna,
 • Policja.  

IV Festyn Integracyjny będzie mile wspominał Pan Bolesław Osipik - nazywany rowerowym ambasadorem Jeleniej Góry, który z rąk ks. Józefa Steca otrzymał nowy rower.

W czasie festynu można było również podziwiać wystawy prac artystycznych pensjonariuszy domów pomocy społecznej, osób osadzonych w Areszcie Śledczym oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowych.   

Dużym zainteresowaniem cieszył się pojazd operacyjno - konwojowy będący w wyposażeniu Aresztu Śledczego, „Więźniarka”, którą udostępniła Straż Graniczna, Policyjny Wóz Dowodzenia, miasteczko rowerowe oraz stoisko z konkursami prowadzonymi przez Straż Miejską oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, który prowadzony był przez pracowników Pogotowia Ratunkowego.

Dodatkową atrakcją festynu była możliwość bezpłatnego zwiedzania Muzeum Przyrodniczego.

Podczas całej imprezy można było skorzystać z bezpłatnego cateringu w postaci grillowanej kiełbasy, pierogów, bigosu, pajd chleba ze smalcem i ogórkiem, jak również przekąsek tj. popcorn, wata cukrowa. Nieodpłatnie wydawana była również woda i soki. Dużym wzięciem cieszył się chleb ze smalcem przygotowany i wydawany przez mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn.

Wszystkim, którzy aktywnie i bezinteresownie włączyli się w przygotowanie imprezy, organizacjom i instytucjom, prowadzącym: Panu Andrzejowi Marchowskiemu i Panu Grzegorzowi Rybarczykowi, sponsorom szczególnym  tj. Muzeum Przyrodniczemu w Jeleniej Górze, Jeleniogórskiemu Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska Filia Nr 4, Uzdrowisku Cieplice Sp. z o.o., Politechnice Wrocławskiej Zamiejscowemu Ośrodkowi Dydaktycznemu w Jeleniej Górze – SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego