2014-07-02 11:32    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuję, że unieważnia postępowanie dotyczące zapytania ofertowego na zorganizowanie czterech jednodniowych wyjazdów kulturalno-oświatowych, bez podania przyczyn.Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego