2014-12-01 14:24    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na przeprowadzeniu kursów i szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze pod nazwą „POSTAW NA SIEBIE”, w  okresie od grudnia  2014r. do maja 2015r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   

Ogłoszenie

Specyfikacja

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Oświadczenie nr 1

Oświadczenie nr 2

Umowa - projekt

Umowa dotycząca danych osobowych

Wykaz usług szkoleniowych

Wykaz usług podwykonawcy

Rozstrzygnięcie

 

Zapytanie 1

Czy jest ustalone, jaki ma być zakres tematyczny szkolenia tj. jakie zagadnienia mają być zrealizowane?

Odp. Zakres tematyczny m. in.:

˗          Nauka technik modelowania różnymi technikami obiektów o odpowiedniej detalowości, retopologia + techniki optymalizacji sceny, wykonanie projektu,

˗          Komponowanie fotorealistycznych materiałów i tekstur, teksturowanie, oświetlenie sceny,

˗          Systemy cząsteczkowe,

˗          Symulacje efektów fizycznych,

˗          Compositing i montaż filmu,

˗          Zagadnienia teoretyczne na uproszczonych przykładach w zakresie tworzenia szkieletów, stworzenie od podstaw funkcjonalnych szkieletów (w tym szkieletu ludzkiego) do animacji,

˗          Łączenie animacji typu shape_keys poprzez drivery ze szkieletami,

˗          Teoria tworzenia animacji i definiowanie animacji (cykle chodzenia, biegania),

˗          Optymalizacja renderowania.

Wszyscy składający oferty winni przedstawić minimum ww. zakres tematyczny.

 

Zapytanie 2

W istotnych warunkach zamówienia podają Państwo, że:

"Zamawiający wymaga, aby prowadzący zajęcia posiadał uprawnienia trenera grafiki 3D".

Kto wydaje uprawnienia trenera grafiki 3D, honorowane w przetargu?

 

Odp. Zdaniem Zamawiającego, to Wykonawca winien znać swoje uprawnienia tzn. czy na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia może prowadzić dany kurs/szkolenie.

 

Zapytanie 3

 Co wnosi uwaga:

"Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca zrealizuje usługę w siedzibie lub poza siedzibą Zleceniodawcy, w przystosowanych do tego celu pomieszczeniach, jednocześnie pozbawionych wszelkich barier architektonicznych, w okresie od grudnia    2014 r. do maja 2015 r. Zleceniodawca dysponuje jednym pomieszczeniem do zajęć indywidualnych i jedną salą do zajęć grupowych, bez dostępu do Internetu."?

˗          Czy to oznacza, że mogę przeprowadzić zajęcia w udostępnionym przez Państwa instytucję pomieszczeniu?

˗          Czy mogę je wykazać w ofercie, innymi słowy, czy będzie honorowane wskazanie pomieszczenia do przeprowadzenia kursu w Waszej siedzibie?

˗          Poproszę o zdjęcie pomieszczenia, adres i inne wymagane dane w celu uzupełnienia oferty. W jakich dniach będzie dostępne pomieszczenie?

Odp. Jeżeli Wykonawca planuje prowadzić zajęcia w siedzibie Zamawiającego, winien zaznaczyć to w ofercie, zdjęcia w tym przypadku.Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego