2015-03-30 14:14    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na przeprowadzeniu kursów i szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze pod nazwą „POSTAW NA SIEBIE”, w  okresie od kwietnia do maja 2015r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UWAGA!!!

Informujemy, iż w związku z toczącym się postępowaniem w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty, termin ogłoszenia wyboru ulega przesunięciu do dnia 14 kwietnia 2015 r.

 

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Oświadczenie nr 1

Oświadczenie nr 2

RozstrzygnięcieStrona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego