2015-05-06 08:21    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, zaprasza do składania ofert na zorganizowanie dwóch jednodniowych wyjazdów kulturalno-oświatowych w ramach projektu systemowego „Postaw na siebie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe

Załącznik do wypełnienia przez Wykonawcę

RozstrzygnięcieStrona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego