2015-05-25 14:38    

Wszystkie dzieci, które wykonały piękne rysunki promujące V FESTYN INTEGRACYJNY pod hasłem „Walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym” zapraszamy na uroczyste ogłoszenie wyników w dniu Festynu tj.:  31 maja 2015 r.  o godz. 10.00 na Pl. Piastowskim w Jeleniej Górze – Cieplicach.Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego