2015-07-20 10:48    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na przeprowadzeniu kursów/szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze pod nazwą "POSTAW NA SIEBIE", w okresie od sierpnia do 15 września 2015r.

(czytaj całość)

2015-07-03 10:59    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na przeprowadzeniu zajęć z zakresu aktywnej integracji dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego pod nazwą „POSTAW NA SIEBIE” doradztwo zawodowe – konsultacje indywidualne, realizowane od 20 do 31 lipca 2015 r.  poprzez prowadzenie punktu doradztwa zawodowego.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Rozstrzygnięcie

2015-05-06 08:21    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, zaprasza do składania ofert na zorganizowanie dwóch jednodniowych wyjazdów kulturalno-oświatowych w ramach projektu systemowego „Postaw na siebie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe

Załącznik do wypełnienia przez Wykonawcę

Rozstrzygnięcie

2015-04-14 13:17    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na przeprowadzeniu kursów i szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze pod nazwą „POSTAW NA SIEBIE”, w  okresie od kwietnia do maja 2015r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(czytaj całość)

2015-03-30 14:14    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na przeprowadzeniu kursów i szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze pod nazwą „POSTAW NA SIEBIE”, w  okresie od kwietnia do maja 2015r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UWAGA!!!

Informujemy, iż w związku z toczącym się postępowaniem w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty, termin ogłoszenia wyboru ulega przesunięciu do dnia 14 kwietnia 2015 r.

 

(czytaj całość)

2014-12-01 14:24    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na przeprowadzeniu kursów i szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze pod nazwą „POSTAW NA SIEBIE”, w  okresie od grudnia  2014r. do maja 2015r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   

(czytaj całość)

2014-09-19 13:43    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, zaprasza do składania ofert, których przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe.

więcej w pliku PDF - zapytanie ofertowe

2014-09-12 14:59    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze ogłasza przetarg nieograniczony na usługę polegającą na przeprowadzeniu kursów i szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze pod nazwą „POSTAW NA SIEBIE”, w  okresie od września 2014 do 12 czerwca 2015 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(czytaj całość)

2014-07-02 15:23    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie w okresie 18 – 28.08.2014 r. wyjazdowych warsztatów integracyjno-edukacyjnych zrównania szans, realizowanych w ramach projektu systemowego POSTAW NA SIEBIE, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(czytaj całość)

2014-07-02 14:38    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, zaprasza do składania ofert na zorganizowanie czterech jednodniowych wyjazdów kulturalno-oświatowych w ramach projektu systemowego „Postaw na siebie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej w pliku PDF - zapytanie ofertowe

2014-07-02 11:32    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuję, że unieważnia postępowanie dotyczące zapytania ofertowego na zorganizowanie czterech jednodniowych wyjazdów kulturalno-oświatowych, bez podania przyczyn.

2014-06-26 14:52    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, zaprasza do składania ofert na zorganizowanie czterech jednodniowych wyjazdów kulturalno-oświatowych w ramach projektu systemowego „Postaw na siebie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej w pliku PDF - zapytanie ofertowe

2014-06-23 14:47    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, zaprasza do składania ofert, których przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe.

więcej w pliku PDF - zapytanie ofertowe

2014-06-05 11:23    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 58-506 Jelenia Góra, al. Jana Pawła II 7 ogłasza przetarg na usługę polegającą na przeprowadzeniu zajęć z zakresu aktywnej integracji - Warsztaty edukacyjno-zawodowe oraz Warsztaty rozwoju osobistego dla beneficjentów projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze pod nazwą „POSTAW NA SIEBIE”w  okresie od czerwca do 30 listopada 2014 roku.    

(czytaj całość)

2014-05-30 13:41    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, zaprasza do składania ofert, których przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe

więcej w pliku PDF - zapytanie ofertowe

2014-05-23 13:43    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów integracyjno-terapeutycznych, realizowanych w 2014 r. w ramach projektu systemowego "POSTAW NA SIEBIE".

(czytaj całość)

2014-05-21 13:30    

DYREKTOR MOPS W JELENIEJ GÓRZE

zaprasza do składania ofert

dotyczących zapewnienia dzieciom w wieku od 3 do 13 lat  opieki w świetlicy KIS.

w ramach umowy zlecenia przy realizacji zadania w projekcie systemowym „Postaw na siebie”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

(czytaj całość)

2014-04-16 14:43    

DYREKTOR MOPS W JELENIEJ GÓRZE
zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisku konsultant rodziny, przy realizacji projektu systemowego „Postaw na siebie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

(czytaj całość)

2014-03-10 11:28    

DYREKTOR MOPS W JELENIEJ GÓRZE
zaprasza do składania ofert dotyczących prowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego w ramach umowy cywilnoprawnej, przy realizacji projektu systemowego „Postaw na siebie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 

(czytaj całość)

2014-02-17 14:38    

DYREKTOR MOPS W JELENIEJ GÓRZE

zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisku animator KIS, w projekcie systemowym „Postaw na siebie”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

(czytaj całość)Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego