Program Operacyjny "Kapitał Ludzki"
http://www.kapitalludzki.gov.pl
http://www.efs.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
http://www.mpips.gov.pl
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
http://www.pokl.dwup.pl


Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego